Bike-O-Challenge

    Rozpis

3. ročník

Bike-O-Challenge

... Závod, který prověří nejen Vaše kolo ...

Srdečně zveme všechny o-bikery a další sportovní nadšence do okolí Heřmanova Městce na 3. ročník Bike-O-Challenge, který se uskuteční 17. – 18. 7. 2021 s centrem závodu v kempu Konopáč. Bude se jednat o dvoudenní cyklo-orientační bodovací závod dvojic pro širší sportovní veřejnost. Trasu si volí každý sám s ohledem na bodové ohodnocení kontrol, aktuální fyzickou kondici a náladu. Cílem je nasbírat co nejvíc bodů v časovém limitu, který bude tradičně 6 hodin v sobotu a 4 hodiny v neděli.

Bike-O-Challenge nahrazuje v kalendáři pro tento rok tradiční LETNÍ BEDŘICHOVSKOU PĚTIHODINOVKU. Je zařazen do seriálu závodů SHOCART LIGA 2021.

Pořadatelé:
Mirek & Markéta Kalinovi + přátelé ze SPORTICUS teamu

Datum závodu:
17.-18. července 2021

Centrum závodu:
Autokempink Konopáč - https://mapy.cz/s/hafasokezo 

Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři na http://www.bike-o-challenge.cz/prihlaska.php
Přihlášky jsou spuštěny od 13.5.2021, uzavřeny budou 12.7.2021, případné dohlášky poté již pouze emailem na základě možností pořadatelů.

Startovné:
900 Kč za dvojici za obě etapy - premiérově je možno se přihlásit i pouze na jednu etapu (sobota nebo neděle) - 500 Kč za dvojici.

Platby za startovné hraďte výhradně převodem co nejdříve po přihlášení na účet 2800367248/2010 (Fio Banka). Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo (9 číslic), uvedené též v přihlášce. Bez zaplacení je přihláška neplatná.

Ubytování:
Pořadatel nezařizuje - je ale možné ubytovat se přímo v centru závodu v Autokempink Konopáč - rezervace zasílejte optimálně emailem na konopac@konopac-hm.cz

Parkování:
Pořadatel nezařizuje - parkujte buď v místě vašeho ubytování nebo na oficiálních parkovištích před kempem/koupalištěm.

Prezentace na akci:
pátek 16.7.2021 od 19:00 do 21:00
sobota 17.7.2021 od 8:00 do 9:00
neděle 18.7.2021 od 8:00 do 9:00

Start:
Intervalový start ve vlnách. První startující v sobotu v 10:00, v neděli první start v 9:30. Očekáváme, že všechny dvojice vystartují maximálně během 60 minut.
Startovní listina bude zveřejněna na webu závodu v týdnu před závodem.

Časový limit:
Sobota - limit 6 hodin
Neděle - limit 4 hodiny

Mapa:
Turistická mapa Mapy.cz 1:50000. Dvojice dostane automaticky dvě mapy.

Způsob ražení:
Průchod kontrolními body bude evidován pomocí QR kódů aplikace iOrieteering - pro účast na závodě je tedy nutné mít s sebou mobilní telefon se staženou aplikací iOrienteering.

Vypsané kategorie:
MM – dvojice muž/muž
MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 90 let)
MD – dvojice muž/žena
MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 90 let)
DD – dvojice žena/žena
DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 90 let)
RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let - jedna společná kategorie pro děti samostatně jedoucí, na gumicuku / na tyči nebo v přívěsných vozících
E-BIKE - jeden nebo oba členové týmu mohou jet na elektrokole, bez rozdílu věku a pohlaví

Vyhlášení vítězů:
Pro první 3 dvojice v každé kategorii budou připraveny diplomy a ceny.

Doporučené vybavení:
Horské či trekingové kolo + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole) - závodníci jsou sami odpovědni za své občerstveni v průběhu závodu.

Ochrana osobních údajů:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodu.

Fotografování:
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody) zejména z vyhlášení výsledků, zajímavých kontrolních bodů a dojezdu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Pravidla a podmínky:
1. Každá dvojice obdrží při prezentaci závodu turistickou mapu se zakreslenými kontrolami. Bodové ohodnocení kontrol obdrží dvojice až po odstartování na mapovém startu.
2. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 4 minutovou časovou rezervou tak, aby závodníci byli včas připraveni na svůj startovní čas. Jestliže se závodník dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
3. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. Přesné hodnoty penalizace budou uvedeny v pokynech před závodem.
4. Členové dvojice musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti na doslech, na kontrolních bodech a v cíli musí být dvojice spolu.
5. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kol atd. Závodí se za plného provozu, buďte tudíž ohleduplní k ostatním cyklistům a turistům. Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.
6. Pořadatelé prosí závodníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě, hlavně neježdění mimo cesty uvedené v mapě. Je nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.
7. Bike-O-Challenge 2021 se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR, jsou to tedy i vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně.
8. Kapacita startujících je omezena, pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování v momentě naplnění kapacity závodu (cca 100 dvojic).

Další informace:
Mirek Kalina                                    
+420 602 305 007
http://www.bike-o-challenge.cz/
mirek.kalina@sporticus.cz

mirek.kalina@sporticus.cz | +420 602 305 007