Bike-O-Challenge

    Rozpis

4. ročník

Bike-O-Challenge

... Akce, který prověří nejen Vaše kolo ...

Srdečně zveme všechny o-bikery a další sportovní nadšence do okolí Hamru na Jezeře na 4. ročník Bike-O-Challenge, který se uskuteční 22. – 23. 7. 2023 - bude se jednat o dvoudenní cyklo-orientační bodovací akci dvojic pro širší sportovní veřejnost. Trasu si volí každý sám s ohledem na bodové ohodnocení kontrol, aktuální fyzickou kondici a náladu. Cílem je nasbírat co nejvíc bodů v časovém limitu, který bude tradičně 6 hodin v sobotu a 4 hodiny v neděli.

Bike-O-Challenge nahrazuje v kalendáři pro tento rok tradiční LETNÍ BEDŘICHOVSKOU PĚTIHODINOVKU. Bike-O-Challenge zařazen do seriálu SHOCART LIGA 2023.

Pořadatelé:
Mirek & Markéta Kalinovi + přátelé ze SPORTICUS teamu

Datum akce:
22.-23. července 2023

Centrum akce:
Hamr na Jezeře, ulice Okružní (stejně jako v roce 2019) - https://mapy.cz/s/cosemuveke 

Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři na http://www.bike-o-challenge.cz/prihlaska.php
Přihlášky jsou spuštěny od 27.5.2023, uzavřeny budou 17.7.2023, případné dohlášky poté již pouze emailem na základě možností pořadatelů.

Příspěvek na pořádání akce:
600 Kč za dvojici za obě etapy - je možno se přihlásit i pouze na jednu etapu (sobota nebo neděle) - 300 Kč za dvojici.

Platby za startovné hraďte výhradně převodem co nejdříve po přihlášení na účet 2800367248/2010 (Fio Banka). Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo (9 číslic), uvedené též v přihlášce. Bez zaplacení je přihláška neplatná.

Ubytování:
Pořadatel nezařizuje - v obci Hamr na Jezeře je dostatek ubytovacích kapacit, od autokempu přes apartmány až po hotel - nabídka ubytování v Hamru na Jezeře

Parkování:
Pořadatel nezařizuje - parkujte buď v místě vašeho ubytování nebo na oficiálních parkovištích v obci Hamr na Jezeře.

Prezentace na akci:
sobota 22.7.2023 od 8:00 do 9:00
neděle 23.7.2023 od 8:00 do 9:00

Start:
Intervalový start ve vlnách. První startující v sobotu v 10:00, v neděli první start v 9:30. Očekáváme, že všechny dvojice vystartují maximálně během 60 minut.
Startovní listina bude zveřejněna na webu akce v týdnu před akcí.

Časový limit:
Sobota - limit 6 hodin
Neděle - limit 4 hodiny

Mapa:
Turistická mapa Mapy.cz 1:50000. Dvojice dostane automaticky dvě mapy.

Způsob ražení:
Průchod kontrolními body bude evidován pouze pomocí aplikace UsynligO - pro účast na akci je tedy nutné mít s sebou mobilní telefon se staženou aplikací UsynligO. Tato aplikace přijímá GPS signál a když účastník najde kontrolu, zavibruje a vydá zvukový signál. V okolí centra akce postavíme zkušební trať, abyste si funkci apliakce mohli vyzkoušet již před startem. My jako pořadatelé projedeme předem všechna kontrolní místa, takže mapa by měla tradičně sedět, v den akce ale na místě kontroly nic nenajdete - prostě jen budete vědět na mapě, kde jste a telefon vám oznámí oražení kontroly. V případě problémů s oražením jednotlivé kontroly uznáme případně i GPS záznam z hodinek nebo mobilu, toto bude ale opravdu pouze záložní varianta. Upozorňujeme, že kdo nebude mít staženou a funkční aplikaci UsynligO v čase startu, nebude moci startovat.

Vypsané kategorie:
MM – dvojice muž/muž
MD – dvojice muž/žena
DD – dvojice žena/žena
RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 14 let - jedna společná kategorie pro děti samostatně jedoucí, na gumicuku / na tyči nebo v přívěsných vozících

V případě většího množství účastníků ještě kategorie rozdělíme ...

Vyhlášení vítězů:
Pro první 3 dvojice za obě etapy v každé kategorii budou připraveny diplomy a drobné ceny.

Doporučené vybavení:
Horské či trekingové kolo + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole) - účastníci jsou sami odpovědni za své občerstveni v průběhu akce.

Ochrana osobních údajů:
Přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu akce.

Fotografování:
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlé akci, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě účastníků (jako vzpomínka na akci) zejména z vyhlášení výsledků, zajímavých kontrolních bodů a dojezdu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Pravidla a podmínky:
1. Každá dvojice obdrží při prezentaci akce turistickou mapu se zakreslenými kontrolami. Bodové ohodnocení kontrol obdrží dvojice až po odstartování na mapovém startu.
2. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 5 minutovou časovou rezervou tak, aby účastníci byli včas připraveni na svůj startovní čas. Jestliže se účastník dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
3. Časový limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. Přesné hodnoty penalizace budou uvedeny v pokynech před akcí.
4. Členové dvojice musí být v průběhu akce stále ve vzdálenosti na doslech, na kontrolních bodech a v cíli musí být dvojice spolu.
5. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kol atd. Akce se koná za plného provozu, buďte tudíž ohleduplní k ostatním cyklistům a turistům. Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
6. Pořadatelé prosí účastníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě, hlavně neježdění mimo cesty uvedené v mapě. Je nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.
7. Bike-O-Challenge 2023 se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR a Vojenské Lesy ČR, jsou to tedy i vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně.
8. Kapacita startujících je omezena, pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování v momentě naplnění kapacity akce (cca 100 dvojic).

Další informace:
Mirek Kalina                                    
+420 602 305 007
http://www.bike-o-challenge.cz/
mirek.kalina@sporticus.cz

mirek.kalina@sporticus.cz | +420 602 305 007