Bike-O-Challenge

20.-21. července 2019

    Rozpis

2. ročník

Bike-O-Challenge

... Závod, který prověří nejen Vaše kolo ...

 Srdečně zveme všechny o-bikery a další sportovní nadšence do Podještědí na 2. ročník Bike-O-Challenge, který se uskuteční 20. – 21. 7. 2019 s centrem závodu v Hamru na Jezeře. Bude se jednat o dvoudenní cyklo-orientační bodovací závod dvojic pro širší sportovní veřejnost. Trasu si volí každý sám s ohledem na bodové ohodnocení kontrol, aktuální fyzickou kondici a náladu. Cílem je nasbírat co nejvíc bodů v časovém limitu, který bude tradičně 6 a 4 hodiny.

 Bike-O-Challenge nahrazuje v kalendáři pro tento rok tradiční BIKE ADVENTURE i LETNÍ BEDŘICHOVSKOU PĚTIHODINOVKU. Je zařazen do seriálu závodů SHOCART LIGA 2019.

Pořadatelé:
Mirek & Markéta Kalinovi + přátelé ze SPORTICUS teamu

Datum závodu:
20.-21. července 2019

Centrum závodu:
Hamr na Jezeře, ulice Okružní - 50.7023294N, 14.8342092E 

Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři na http://www.bike-o-challenge.cz/prihlaska.php
Přihlášky budou spuštěny 1.6.2019, uzavřeny budou 14.7.2019, případné dohlášky poté již pouze emailem na základě možností pořadatelů.

Startovné:
1100 Kč za dvojici - !!! AKCE !!! – všichni přihlášení do 30.6.2019 dostanou v rámci startovného NICK NACK kelímek s OB/MTBO tématikou SPORTICUS.CZ.

Zapůjčení SPORTIDENT čipu - 80 Kč

Platby za startovné hraďte výhradně převodem co nejdříve po přihlášení na účet 2800367248/2010 (Fio Banka). Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo (9 číslic), uvedené též v přihlášce. Bez zaplacení je přihláška neplatná. V případě naplnění kapacity závodu budou dvojice s neuhrazeným startovným vyškrtnuty ze startovní listiny (před tímto krokem proběhne ještě pár upozornění).

Ubytování:
Pořadatel nezařizuje - doporučujeme využít služeb známého Autokempu Hamr na Jezeře, který je vzdálen přesně 1km od centra závodu.

Parkování:
Pořadatel nezařizuje - parkujte buď v místě vašeho ubytování nebo na oficiálních parkovištích obce Hamr na Jezeře (vzdálenost 500-750m).

Prezentace na akci:
19.7.2019 od 19:00 do 21:00
20.7.2019 od 8:00 do 9:00

Start:
Intervalový start ve vlnách. První startující v sobotu v 10:00, v neděli první start v 9:30. Očekáváme, že všechny dvojice vystartují maximálně během 60 minut.
Startovní listina bude zveřejněna na webu závodu v týdnu před závodem.

Časový limit:
Sobota - limit 6 hodin
Neděle - limit 4 hodiny

Mapa:
Turistická mapa Mapy.cz 1:50000 (revize jaro 2019). Dvojice dostane automaticky dvě mapy.

Způsob ražení:
Průchod kontrolními body bude evidován pomocí elektronického systému SportIdent - účastníci, kteří mají vlastní SI čip, uvedou jeho číslo v přihlášce. Ostatním bude zapůjčen od pořadatelů (půjčovné 80 Kč, za ztrátu čipu bude účtována jeho cena 1 500 Kč), zájem uveďte v přihlášce. Pro závod je potřeba jeden SI čip na dvojici.

Vypsané kategorie:
MM – dvojice muž/muž
MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 90 let)
MD – dvojice muž/žena
MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 90 let)
DD – dvojice žena/žena
DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 90 let)
RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let - jedna společná kategorie pro děti samostatně jedoucí, na gumicuku / na tyči nebo v přívěsných vozících
E-BIKE - jeden nebo oba členové týmu mohou jet na elektrokole, bez rozdílu věku a pohlaví

Vyhlášení vítězů:
Pro první 3 dvojice v každé kategorii budou připraveny diplomy a ceny.

Doporučené vybavení:
Horské či trekingové kolo + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole) - na místě bude možné mapníky zapůjčit i zakoupit. Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstveni v průběhu závodu.

Ochrana osobních údajů:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodu.

Fotografování:
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody) zejména z vyhlášení výsledků, zajímavých kontrolních bodů a dojezdu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Pravidla a podmínky:
1. Každá dvojice obdrží při prezentaci závodu turistickou mapu se zakreslenými kontrolami. Bodové ohodnocení kontrol obdrží dvojice až po odstartování na mapovém startu.
2. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 4 minutovou časovou rezervou tak, aby závodníci byli včas připraveni na svůj startovní čas. Jestliže se závodník dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
3. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. Přesné hodnoty penalizace budou uvedeny v pokynech před závodem.
4. Členové dvojice musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti na doslech, na kontrolních bodech a v cíli musí být dvojice spolu.
5. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kol atd. Závodí se za plného provozu, buďte tudíž ohleduplní k ostatním cyklistům a turistům. Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.
6. Pořadatelé prosí závodníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě, hlavně neježdění mimo cesty uvedené v mapě. Je nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.
7. Konání závodu umožnil státní podnik Lesy České republiky, s.p. - Bike-O-Challenge 2019 se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR, jsou to tedy i vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně.
8. Konání závodu umožnil státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
9. Kapacita startujících je omezena, pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování v momentě naplnění kapacity závodu (cca 150 dvojic).

Další informace:
Mirek Kalina                                    
+420 602 305 007
http://www.bike-o-challenge.cz/
mirek.kalina@sporticus.cz

mirek.kalina@sporticus.cz | +420 602 305 007